Följ Regionala cancercentrum i samverkan

Hur klarar vi cancervården under pandemin – ett webbinarium om rekommendationer, avvikelser och prioritering

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2020 16:18 CEST

Under den tid sjukvården är kraftigt påverkad av pandemin avråds män som inte har symtom eller undersökningsfynd som inger misstanke om prostatacancer från att PSA-testa sig.

Webbinariet direktsänds torsdag den 7 maj kl. 15:00 – 16:00.

Cancervården är högt prioriterad även under pandemin och måste fortsätta fungera i så hög grad som möjligt. 

Smittrisker och det ansträngda läget inom hälso- och sjukvården kan dock tvinga fram behovet av att göra vissa avsteg från gällande rekommendationer. Sådana avsteg måste i så fall vara noggrant avvägda. 

För att vara förberedda för en sådan situation har ett antal nationella vårdprogramgrupper tagit fram särskilda dokument med tillfälliga avvikelser som kan tillämpas utifrån gällande situation.

Tillsammans med ordförande för respektive vårdprogram ska vi presentera och diskutera tillfälliga rekommendationer och prioriteringar som kan bli nödvändiga inom området.

Webbsändning | Hur klarar vi cancervården under pandemin – om rekommendationer kring avvikelser och prioritering

Du som följer sändningen kan ställa frågor och kommentera via en live-chat i sändningen och får svar antingen under sändningen eller i efterhand på webben.

Hela sändningen kan ses i efterhand på cancercentrum.se.

Medverkande

  • Bärbel Jung, tjock- och ändtarmscancer, RCC Sydöst
  • Gunnar Eckerdal, cancerrehabilitering, RCC Väst
  • Jonas Bergh, bröstcancer, RCC Stockholm Gotland
  • Martin Höglund, akut myeloisk leukemi, RCC Uppsala Örebro
  • Mikael Johansson, lungcancer, RCC Norr
  • Sara Kinhult, hjärntumörer, RCC Syd

Regionala cancercentrum arbetar tillsammans med regioner, patienter, närstående och vårdpersonal för en mer patientfokuserad, jämlik, kunskapsbaserad och effektiv cancervård.