Följ Regionala cancercentrum i samverkan

Taggar

Senaste nytt

Färre fall av tarmcancer med riktade screeninginsatser

Färre fall av tarmcancer med riktade screeninginsatser

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2021 12:47 CET

Allmän screening av 60–79-åringar för tjock- och ändtarmscancer beräknas kunna minska antalet drabbade med 400 fall årligen. Men framgångsrik screening förutsätter ett högt deltagande i screeningprogrammet. En ny rapport från Regionala cancercentrum i samverkan visar att det behövs riktade insatser för effektivare screening i geografiska upptagningsområden där screening förväntas ge mest nytta.

Färre cancerfall upptäcks under pandemin

Färre cancerfall upptäcks under pandemin

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2021 15:16 CET

Antalet personer som upptäcks och diagnostiseras med cancer har minskat under covid-19-pandemin. Antalet rapporterade tumörer har minskat med strax under 10 % under perioden januari-oktober 2020 jämfört med samma period 2019. Det framgår av Regionala cancercentrum i samverkans tredje rapport om pandemins effekter på cancervården.

Fem regioner inför screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer i år

Fem regioner inför screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer i år

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2021 11:38 CET

Region Dalarna är först ut att införa allmän screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer i år. Dalarna startar i mars, Skåne i maj, Örebro i augusti och Östergötland och Norrbotten under hösten/vintern 2021. Övriga regioner börjar successivt införa screening under 2022. På sikt ska alla i Sverige mellan 60-74 år bli erbjudna ett avföringsprov och en undersökning för de som behöver.

Färre cancerfall upptäcks under pandemin

Färre cancerfall upptäcks under pandemin

Nyheter   •   Dec 14, 2020 13:21 CET

En färsk uppföljning av hur covid-19-pandemin påverkat cancerområdet under hösten visar samma nedgång i antalet upptäckta nya cancerfall som under vårens pandemivåg. Uppföljningen gäller perioden mars till och med oktober i år och uppvisar en nedgång i inrapporteringen av antalet nya cancerfall på -10 % (median alla laboratorier) jämfört med motsvarande period 2019. Regionala skillnader kvarstår.

Förbättrad canceröverlevnad i de nordiska länderna – stor nordisk jämförelse

Förbättrad canceröverlevnad i de nordiska länderna – stor nordisk jämförelse

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2020 14:08 CEST

En stor jämförande långtidsstudie av canceröverlevnaden i de nordiska länderna visar på förbättringar i alla länder. De skillnader som tidigare fanns mellan länderna har minskat. Studien bygger på data från de fem ländernas nationella cancerregister och omfattar över två miljoner patienter som diagnosticerats med någon av nio utvalda cancersjukdomar mellan 1990 och 2016.

Förbättrad SVF-statistik på cancercentrum.se

Förbättrad SVF-statistik på cancercentrum.se

Nyheter   •   Jun 29, 2020 07:55 CEST

Hur många av alla som insjuknar i cancer har utretts enligt standardiserade vårdförlopp? Och hur många av de SVF-utredda patienterna har fått starta sin behandling inom angiven tidsram? Svaren finns nu lätt åtkomliga i RCCs nya SVF-statistik. Ett par nya grafer visar dels hur väntetiderna utvecklats över tid, dels hur mycket längre patienter som inte fått starta behandling i tid har fått vänta.

Registerdata visar genomslag för immunterapi

Registerdata visar genomslag för immunterapi

Nyheter   •   Jun 25, 2020 10:59 CEST

Immunterapin har slagit igenom i landet. Det visar RCCs senaste rapport om användningen av nya cancerläkemedel. Rapporten bygger på två års data och omfattar sammanlagt 7 229 registrerade läkemedelsbehandlingar under 2018-2019. Förbättrad rapportering har gjort att täckningsgraden kunnat uppskattas till omkring 60-70 procent, säger Kenneth Villma, Nationella arbetsgrupp för cancerläkemedel (NAC).

Nu med tid - Blir covid-19-pandemin dödsstöten för svensk klinisk cancerforskning?

Nu med tid - Blir covid-19-pandemin dödsstöten för svensk klinisk cancerforskning?

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2020 08:18 CEST

Diskussionen om den kliniska forskningen inom cancervården har på senare år präglats av oro. Antalet forskningsprojekt har minskat och läkemedelsindustrin har i ökande grad förlagt sina prövningar i andra länder. Covid-19-pandemin har gjort saken än värre. Forskningstudier har stoppats eller dragits ner. Frågan är om och hur vi ska kunna ta igen det vi nu har tappat.

Patienter behandlade för huvud-halscancer ger vården gott betyg

Patienter behandlade för huvud-halscancer ger vården gott betyg

Nyheter   •   Jun 11, 2020 14:53 CEST

Varje år insjuknar omkring 1 600 personer i huvud-halscancer i Sverige. Majoriteten är runt 65 år och flertalet är män. I en nyligen genomförd undersökning bland patienter som gått igenom en behandling för huvud-halscancer får vården bra betyg. Eva Hammerlid, kirurg och registerhållare för det svenska kvalitetsregistret för huvud-halscancer, är nöjd. Resultaten är bättre än hon förväntade sig.

Ny webbutbildning ska öka vårdens kunskap om cancer och graviditet

Ny webbutbildning ska öka vårdens kunskap om cancer och graviditet

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2020 08:02 CEST

Att få cancer under graviditeten är sällsynt. I Sverige handlar det om ungefär 120 gravida om året. Vårdens kunskap inom området är därför begränsad. För att samla kompetens och sprida kunskap om vård och behandling lanseras nu en webbaserad utbildning. Den vänder sig till vårdpersonal och bygger på patientens, närståendes och vårdpersonalens perspektiv.

Patientkontakt utan närkontakt – om cancervårdens känsliga samtal under pandemin

Patientkontakt utan närkontakt – om cancervårdens känsliga samtal under pandemin

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2020 11:21 CEST

Känsliga samtal är en nödvändig del vid olika skeden under en cancerpatients sjukdomsförlopp. De hålls så gott som alltid i ett fysiskt möte och helst med en närstående närvarande. Men hur gör man när alla måste hålla fysisk distans? Det tar vi upp i RCCs nästa webbinarium tillsammans med en rad erfarna personer med god kunskap om patient- och närståendesamtal inom cancer- och palliativ vård.

Hur klarar vi cancervården under pandemin – ett webbinarium om rekommendationer, avvikelser och prioritering

Hur klarar vi cancervården under pandemin – ett webbinarium om rekommendationer, avvikelser och prioritering

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2020 16:18 CEST

Covid-19-pandemin kan tvinga fram behovet av avsteg från gällande behandlingsrekommendationer. Ett antal nationella vårdprogramgrupper inom cancervården har tagit fram särskilda dokument med tillfälliga avvikelser som kan tillämpas utifrån dagens situation. Tillsammans med sex vårdprogramordföranden ska vi diskutera tillfälliga avsteg och prioriteringar som kan behövas i respektive diagnosområde.

Webbinarium – Så möter och minskar vi patienters och närståendes oro

Webbinarium – Så möter och minskar vi patienters och närståendes oro

Nyheter   •   Apr 09, 2020 14:30 CEST

I samarbete med 1177 Vårdguiden, RCC Stockholm Gotlands cancerrådgivning och Cancerfondens cancerlinje bjuder RCC i samverkan in till ett interaktivt webbinarium om hur vi arbetar för att stödja och informera cancerpatienter och närstående under pandemin. Webbinariet sänds tisd 14 april kl. 15.00-15.45

Så arbetar Karolinska för att upprätthålla god cancervård i coronatider

Så arbetar Karolinska för att upprätthålla god cancervård i coronatider

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2020 15:42 CEST

I samarbete med Tema Cancer på Karolinska Universitetssjukhuset bjuder Regionala cancercentrum i samverkan in till ett interaktivt webbinarium sänt från Karolinska i Solna. Webbinariet är riktat till chefer och ledare (inom alla professioner) för cancerrelaterad vårdverksamhet på klinik-, sjukhus- och regional nivå i hela landet. Webbinariet sänds imorgon fredag 3 april kl. 15.00-15.45

Ny utredningsmetod ska minska överbehandling av prostatacancer

Ny utredningsmetod ska minska överbehandling av prostatacancer

Nyheter   •   Mar 19, 2020 12:00 CET

En ny modell för utredning av prostatacancer ska börja införas i hela landet. Män med höga PSA-värden ska nu först utredas med magnetkamera innan man eventuellt går vidare och tar riktade vävnadsprov. Den nya metoden ska minska överdiagnostik och överbehandling av kliniskt betydelselös prostatacancer. Detta är den största nyheten i det nya vårdprogrammet för prostatacancer som publiceras idag.

Allt fler utreds med SVF men väntetiderna är fortsatt för långa

Allt fler utreds med SVF men väntetiderna är fortsatt för långa

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2020 16:14 CET

Införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) har resulterat i att allt fler patienter med cancer utreds på ett enhetligt och kvalitetssäkrat sätt i hela landet. Regeringens mål för andelen SVF-utredda patienter har därmed kunnat nås, men väntetiderna har inte förändrats under mätperioden. Det visar en ny rapport med data från 2017-2019 som Regionala cancercentrum i samverkan publicerar i dag.

Nyckelpersoner i cancervården utsedda till Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska

Nyckelpersoner i cancervården utsedda till Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2020 19:27 CET

Cancervårdens processledare och kontaktsjuksköterskor förverkligar nationella cancerstrategins intentioner i vården. RCC i samverkan uppmärksammade idag dessa viktiga yrkesgrupper genom att dela ut Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska till sex personer inom respektive kategori. Priserna överlämnades av H.K.H. Kronprinsessan Victoria under ett jubileum för nationella cancerstrategin.

Tio år med nationella cancerstrategin – ett lyft för cancervården

Tio år med nationella cancerstrategin – ett lyft för cancervården

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2020 08:49 CET

PRESSINBJUDAN Tio års arbete med nationella cancerstrategin har gjort tydliga avtryck i svensk cancervård. För att uppmärksamma resultat och diskutera fortsatta utmaningar arrangerar RCC i samverkan och Socialdepartementet en jubileumsdag i Aula Medica på Karolinska Institutet månd den 3 februari kl. 09.00 – 17.30. Representanter från medierna är välkomna efter anmälan via länk nedan!

Innovationsmiljö på cancerområdet får finansiering från Vinnova

Innovationsmiljö på cancerområdet får finansiering från Vinnova

Nyheter   •   Nov 15, 2019 14:41 CET

SKL har tillsammans med en grupp företag och organisationer beviljats finansiering från Vinnova för att starta en innovationsmiljö. Med visionen att eliminera cancer som dödsorsak och omvandla cancer till en botbar eller kronisk sjukdom ska innovationsmiljön bidra till att göra Sverige ledande på förebyggande, upptäckt, diagnostik, behandling och organisation för patientcentrerad uppföljning.

Lungcancervården mer jämlik visar ny registerstudie

Lungcancervården mer jämlik visar ny registerstudie

Nyheter   •   Nov 04, 2019 10:00 CET

Det finns endast små socioekonomiska skillnader inom svensk lungcancervård. De som finns har dessutom minskat över tid. För väntetider och patientens tumörstadium vid diagnos syns inga skillnader alls. Det visar en ny registerstudie. – Inget tyder på att lågutbildade kommer till vården senare med mer avancerad cancer säger gävleforskaren och överläkaren Linda Willén, huvudförfattare till studien.