Fem regioner inför screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer i år

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2021 11:38 CET

Region Dalarna är först ut att införa allmän screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer i år. Dalarna startar i mars, Skåne i maj, Örebro i augusti och Östergötland och Norrbotten under hösten/vintern 2021. Övriga regioner börjar successivt införa screening under 2022. På sikt ska alla i Sverige mellan 60-74 år bli erbjudna ett avföringsprov och en undersökning för de som behöver.

Färre cancerfall upptäcks under pandemin

Nyheter   •   Dec 14, 2020 13:21 CET

En färsk uppföljning av hur covid-19-pandemin påverkat cancerområdet under hösten visar samma nedgång i antalet upptäckta nya cancerfall som under vårens pandemivåg. Uppföljningen gäller perioden mars till och med oktober i år och uppvisar en nedgång i inrapporteringen av antalet nya cancerfall på -10 % (median alla laboratorier) jämfört med motsvarande period 2019. Regionala skillnader kvarstår.

Förbättrad canceröverlevnad i de nordiska länderna – stor nordisk jämförelse

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2020 14:08 CEST

En stor jämförande långtidsstudie av canceröverlevnaden i de nordiska länderna visar på förbättringar i alla länder. De skillnader som tidigare fanns mellan länderna har minskat. Studien bygger på data från de fem ländernas nationella cancerregister och omfattar över två miljoner patienter som diagnosticerats med någon av nio utvalda cancersjukdomar mellan 1990 och 2016.

Förbättrad SVF-statistik på cancercentrum.se

Nyheter   •   Jun 29, 2020 07:55 CEST

Hur många av alla som insjuknar i cancer har utretts enligt standardiserade vårdförlopp? Och hur många av de SVF-utredda patienterna har fått starta sin behandling inom angiven tidsram? Svaren finns nu lätt åtkomliga i RCCs nya SVF-statistik. Ett par nya grafer visar dels hur väntetiderna utvecklats över tid, dels hur mycket längre patienter som inte fått starta behandling i tid har fått vänta.

Registerdata visar genomslag för immunterapi

Nyheter   •   Jun 25, 2020 10:59 CEST

Immunterapin har slagit igenom i landet. Det visar RCCs senaste rapport om användningen av nya cancerläkemedel. Rapporten bygger på två års data och omfattar sammanlagt 7 229 registrerade läkemedelsbehandlingar under 2018-2019. Förbättrad rapportering har gjort att täckningsgraden kunnat uppskattas till omkring 60-70 procent, säger Kenneth Villma, Nationella arbetsgrupp för cancerläkemedel (NAC).

Nu med tid - Blir covid-19-pandemin dödsstöten för svensk klinisk cancerforskning?

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2020 08:18 CEST

Diskussionen om den kliniska forskningen inom cancervården har på senare år präglats av oro. Antalet forskningsprojekt har minskat och läkemedelsindustrin har i ökande grad förlagt sina prövningar i andra länder. Covid-19-pandemin har gjort saken än värre. Forskningstudier har stoppats eller dragits ner. Frågan är om och hur vi ska kunna ta igen det vi nu har tappat.

Patienter behandlade för huvud-halscancer ger vården gott betyg

Nyheter   •   Jun 11, 2020 14:53 CEST

Varje år insjuknar omkring 1 600 personer i huvud-halscancer i Sverige. Majoriteten är runt 65 år och flertalet är män. I en nyligen genomförd undersökning bland patienter som gått igenom en behandling för huvud-halscancer får vården bra betyg. Eva Hammerlid, kirurg och registerhållare för det svenska kvalitetsregistret för huvud-halscancer, är nöjd. Resultaten är bättre än hon förväntade sig.

Ny webbutbildning ska öka vårdens kunskap om cancer och graviditet

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2020 08:02 CEST

Att få cancer under graviditeten är sällsynt. I Sverige handlar det om ungefär 120 gravida om året. Vårdens kunskap inom området är därför begränsad. För att samla kompetens och sprida kunskap om vård och behandling lanseras nu en webbaserad utbildning. Den vänder sig till vårdpersonal och bygger på patientens, närståendes och vårdpersonalens perspektiv.

Patientkontakt utan närkontakt – om cancervårdens känsliga samtal under pandemin

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2020 11:21 CEST

Känsliga samtal är en nödvändig del vid olika skeden under en cancerpatients sjukdomsförlopp. De hålls så gott som alltid i ett fysiskt möte och helst med en närstående närvarande. Men hur gör man när alla måste hålla fysisk distans? Det tar vi upp i RCCs nästa webbinarium tillsammans med en rad erfarna personer med god kunskap om patient- och närståendesamtal inom cancer- och palliativ vård.

Hur klarar vi cancervården under pandemin – ett webbinarium om rekommendationer, avvikelser och prioritering

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2020 16:18 CEST

Covid-19-pandemin kan tvinga fram behovet av avsteg från gällande behandlingsrekommendationer. Ett antal nationella vårdprogramgrupper inom cancervården har tagit fram särskilda dokument med tillfälliga avvikelser som kan tillämpas utifrån dagens situation. Tillsammans med sex vårdprogramordföranden ska vi diskutera tillfälliga avsteg och prioriteringar som kan behövas i respektive diagnosområde.

Kontaktpersoner 21 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsstrateg
  • Nationell kommunikationssamordnare för Regionala cancercentrum i samverkan
  • leoknajc.iebvocl@sqakrkj.svtefp
  • 070-547 00 03

Om Regionala cancercentrum i samverkan

Med patienter och närstående för hela människan. I dagens och framtidens cancervård.

Regionala cancercentrum arbetar tillsammans med regioner, patienter, närstående och vårdpersonal för en mer patientfokuserad, jämlik, kunskapsbaserad och tillgänglig cancervård.

Adress

  • Regionala cancercentrum i samverkan
  • Sveriges Kommuner och Landsting
  • 118 82 Stockholm
  • Sweden