Följ Regionala cancercentrum i samverkan

Nu med tid - Blir covid-19-pandemin dödsstöten för svensk klinisk cancerforskning?

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2020 08:18 CEST

Diskussionen om den kliniska forskningen inom cancervården har på senare år präglats av oro. Antalet forskningsprojekt har minskat och läkemedelsindustrin har i ökande grad förlagt sina prövningar i andra länder. Olika motåtgärder har föreslagits och i viss mån provats, men något tydligt trendbrott har vi ännu inte sett.

Covid-19-pandemin har gjort saken än värre. Av olika skäl har studier stoppats och forskningsaktiviteterna dragits ner. Bland annat i brist på garanterade IVA-platser har ännu färre cancerpatienter kunnat inkluderas i studier. Nya läkemedel kan därmed bli försenade och patienterna går miste om potentiellt livräddande läkemedelsbehandlingar, ofta i ett sent sjukdomsförlopp. Frågan är om och hur vi ska kunna ta igen det vi nu har tappat. Eller finns det en risk att pandemin blir dödsstöten för svensk klinisk cancerforskning?

I RCCs sista covid-19-webbinarium för våren tar vi upp denna oroande situation för den kliniska forskningen tillsammans med forskare och forskningssamordnare från några olika delar av Sverige.

Se sändningen

Tid:  Onsdag 17 juni kl. 15.00-16.00

Är covid-19-pandemin dödsstöten för svensk klinisk cancerforskning?

Du som följer sändningen kan ställa frågor och kommentera via en live-chat i sändningen och får svar antingen under sändningen eller i efterhand på webben.

Hela sändningen kan ses i efterhand på cancercentrum.se.

Så ansluter du till sändningen

Medverkande

  • Ana Carnerio, överläkare och medicinskt ansvarig vid onkologens kliniska prövningsenhet på Skånes universitetssjukhus i Lund
  • Jonas Vikman, läkemedels- och vaccinexpert inom LIF (de forskande läkemedelsföretagen)
  • Jeffrey Yacknin, medicinskt ansvarig vid Centrum för kliniska cancerstudier, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Johanna Vernersson, enhetschef vid Centrum för kliniska cancerstudier, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Ulla Olsson Strömberg, chef för prövningsenheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Foto: Marie Birkl

Regionala cancercentrum arbetar tillsammans med regioner, patienter, närstående och vårdpersonal för en mer patientfokuserad, jämlik, kunskapsbaserad och effektiv cancervård.