Följ Regionala cancercentrum i samverkan

Taggar

Färre cancerfall upptäcks under pandemin

Färre cancerfall upptäcks under pandemin

Nyheter   •   Dec 14, 2020 13:21 CET

En färsk uppföljning av hur covid-19-pandemin påverkat cancerområdet under hösten visar samma nedgång i antalet upptäckta nya cancerfall som under vårens pandemivåg. Uppföljningen gäller perioden mars till och med oktober i år och uppvisar en nedgång i inrapporteringen av antalet nya cancerfall på -10 % (median alla laboratorier) jämfört med motsvarande period 2019. Regionala skillnader kvarstår.

Förbättrad SVF-statistik på cancercentrum.se

Förbättrad SVF-statistik på cancercentrum.se

Nyheter   •   Jun 29, 2020 07:55 CEST

Hur många av alla som insjuknar i cancer har utretts enligt standardiserade vårdförlopp? Och hur många av de SVF-utredda patienterna har fått starta sin behandling inom angiven tidsram? Svaren finns nu lätt åtkomliga i RCCs nya SVF-statistik. Ett par nya grafer visar dels hur väntetiderna utvecklats över tid, dels hur mycket längre patienter som inte fått starta behandling i tid har fått vänta.

Registerdata visar genomslag för immunterapi

Registerdata visar genomslag för immunterapi

Nyheter   •   Jun 25, 2020 10:59 CEST

Immunterapin har slagit igenom i landet. Det visar RCCs senaste rapport om användningen av nya cancerläkemedel. Rapporten bygger på två års data och omfattar sammanlagt 7 229 registrerade läkemedelsbehandlingar under 2018-2019. Förbättrad rapportering har gjort att täckningsgraden kunnat uppskattas till omkring 60-70 procent, säger Kenneth Villma, Nationella arbetsgrupp för cancerläkemedel (NAC).

Patienter behandlade för huvud-halscancer ger vården gott betyg

Patienter behandlade för huvud-halscancer ger vården gott betyg

Nyheter   •   Jun 11, 2020 14:53 CEST

Varje år insjuknar omkring 1 600 personer i huvud-halscancer i Sverige. Majoriteten är runt 65 år och flertalet är män. I en nyligen genomförd undersökning bland patienter som gått igenom en behandling för huvud-halscancer får vården bra betyg. Eva Hammerlid, kirurg och registerhållare för det svenska kvalitetsregistret för huvud-halscancer, är nöjd. Resultaten är bättre än hon förväntade sig.

Webbinarium – Så möter och minskar vi patienters och närståendes oro

Webbinarium – Så möter och minskar vi patienters och närståendes oro

Nyheter   •   Apr 09, 2020 14:30 CEST

I samarbete med 1177 Vårdguiden, RCC Stockholm Gotlands cancerrådgivning och Cancerfondens cancerlinje bjuder RCC i samverkan in till ett interaktivt webbinarium om hur vi arbetar för att stödja och informera cancerpatienter och närstående under pandemin. Webbinariet sänds tisd 14 april kl. 15.00-15.45

Ny utredningsmetod ska minska överbehandling av prostatacancer

Ny utredningsmetod ska minska överbehandling av prostatacancer

Nyheter   •   Mar 19, 2020 12:00 CET

En ny modell för utredning av prostatacancer ska börja införas i hela landet. Män med höga PSA-värden ska nu först utredas med magnetkamera innan man eventuellt går vidare och tar riktade vävnadsprov. Den nya metoden ska minska överdiagnostik och överbehandling av kliniskt betydelselös prostatacancer. Detta är den största nyheten i det nya vårdprogrammet för prostatacancer som publiceras idag.

Innovationsmiljö på cancerområdet får finansiering från Vinnova

Innovationsmiljö på cancerområdet får finansiering från Vinnova

Nyheter   •   Nov 15, 2019 14:41 CET

SKL har tillsammans med en grupp företag och organisationer beviljats finansiering från Vinnova för att starta en innovationsmiljö. Med visionen att eliminera cancer som dödsorsak och omvandla cancer till en botbar eller kronisk sjukdom ska innovationsmiljön bidra till att göra Sverige ledande på förebyggande, upptäckt, diagnostik, behandling och organisation för patientcentrerad uppföljning.

Lungcancervården mer jämlik visar ny registerstudie

Lungcancervården mer jämlik visar ny registerstudie

Nyheter   •   Nov 04, 2019 10:00 CET

Det finns endast små socioekonomiska skillnader inom svensk lungcancervård. De som finns har dessutom minskat över tid. För väntetider och patientens tumörstadium vid diagnos syns inga skillnader alls. Det visar en ny registerstudie. – Inget tyder på att lågutbildade kommer till vården senare med mer avancerad cancer säger gävleforskaren och överläkaren Linda Willén, huvudförfattare till studien.

Fick cancer under graviditeten – idag tvåbarnsmamma

Fick cancer under graviditeten – idag tvåbarnsmamma

Nyheter   •   Jun 20, 2019 09:42 CEST

Beatrice Sundström hade tidigare fått en blödning efter en cellprovsundersökning. Därför var hon tveksam till att ta cellprov mitt i sin andra graviditet. I dag är hon tacksam att hon gjorde det. Den tidiga upptäckten av livmoderhalscancern gjorde att hon till och med kunde starta cytostatikabehandlingen innan dottern Julia föddes. För några år sedan trodde få att något sådant skulle vara möjligt.

Uppdaterat nationellt vårdprogram ska stärka långtidsuppföljningen efter barncancer

Uppdaterat nationellt vårdprogram ska stärka långtidsuppföljningen efter barncancer

Nyheter   •   Jun 10, 2019 08:36 CEST

Överlevnaden efter barncancer ökar allt mer. Det blir fler och fler personer som haft cancer som barn och som har ett långt liv framför sig. Sena komplikationer kan uppkomma efter cancersjukdomen under den fortsatta uppväxten och senare i vuxenlivet. Därför är det viktigt att de som haft cancer som barn följs upp så att biverkningar kan upptäckas tidigt och bli omhändertagna på rätt sätt.

SVF gav snabbare hudutredning och sammansvetsat arbetslag i Halland

SVF gav snabbare hudutredning och sammansvetsat arbetslag i Halland

Nyheter   •   Maj 28, 2019 16:41 CEST

Enligt det standardiserade vårdförloppet ska en misstänkt hudförändring tas bort inom sju dagar efter upptäckt. I Region Halland får 8 av 10 patienter hjälp inom den tiden. Enligt Carl Axenborg på sjukhuset i Varberg ligger en regional informationskampanj, ett gemensamt journalsystem men framförallt ett nytt och sammansvetsat arbetssätt bakom landets effektivaste utredning av misstänkt hudcancer.

Medicinska sekreterare som SVF-koordinatorer ger sjuksköterskan mer tid för patienterna

Medicinska sekreterare som SVF-koordinatorer ger sjuksköterskan mer tid för patienterna

Nyheter   •   Maj 20, 2019 09:28 CEST

När arbetsdagen blev övermäktig för kirurgklinikens sjuksköterskor inrättade klinikledningen en koordinatorstjänst. Två medicinska sekreterare sköter nu allt administrativt arbete kring utredningen av patienter inom sex standardiserade vårdförlopp. – Utan Hanna och Monica hade jag aldrig hunnit med mitt arbete, säger Malin Jannesson, kontaktsjuksköterska vid kirurgkliniken på Blekingesjukhuset.

RCC har gjort anmälan till Cancerregistret enklare

RCC har gjort anmälan till Cancerregistret enklare

Nyheter   •   Apr 24, 2019 13:53 CEST

För ett år sedan lanserade RCC elektronisk anmälan till Cancerregistret vid Socialstyrelsen. Detta uppskattas av de kliniska verksamheterna. I sydöstra sjukvårdsregionen har flertalet kliniker övergått till elektronisk canceranmälan. – Vi har inga svårigheter med den nya inrapporteringen. Det är mycket lättare och smidigare än på papper säger Margareta Lundquist på kirurgkliniken i Västervik.

SVF-patienternas enkätsvar en värmländsk guldgruva

SVF-patienternas enkätsvar en värmländsk guldgruva

Nyheter   •   Apr 23, 2019 11:00 CEST

Genom aktivt arbete med så kallade PREM-data från SVF-uppföljningens patientenkäter har Region Värmland hittat ett bra sätt att komma framåt med standardiserade vårdförlopp i cancervården. Här hittar vi både peppande resultat och sådant som visar vad som kan förbättras. Det säger utvecklingsledaren Camilla Staaf om enkäterna som mäter patienternas upplevelser av standardiserat vårdförlopp (SVF).

Vi ska fortsätta göra skillnad för patienterna

Vi ska fortsätta göra skillnad för patienterna

Nyheter   •   Apr 08, 2019 09:08 CEST

– Vi behöver kraftsamla och fortsätta att samordna oss nationellt inom flera områden. Det säger Hans Hägglund, ordförande i Regionala cancercentrum i samverkan och SKLs nya cancersamordnare, inför vårens bildningsresa till alla RCC. Nu ska han resa landet runt för att diskutera med alla regionala cancercentrum om det gemensamma uppdraget att skapa en god och jämlik cancervård.

Stenkoll på SVF-patienterna med egen Qlikviewlösning

Stenkoll på SVF-patienterna med egen Qlikviewlösning

Nyheter   •   Apr 04, 2019 12:34 CEST

Vilka patienter med misstänkt skelett- och mjukdelssarkom utreds just nu enligt standardiserat vårdförlopp? Och hur länge har de väntat? Med applikationen Qlikview kan David Wennergren och hans kollegor på Sahlgrenska universitetssjukhuset följa patienterna i realtid. – Vi ser även hur stor andel vi klarar inom maxtiden och kan när som helst plocka ut statistik för alla ledtider, säger David.

Prestigelöst samarbete bakom välfungerande SVF-uppföljning

Prestigelöst samarbete bakom välfungerande SVF-uppföljning

Nyheter   •   Mar 14, 2019 15:33 CET

Systemen ser olika ut, liksom arbetssätten och rutinerna för väntetidsmätningen. Men gemensamt för några av de regioner som kommit långt med SVF-rapporteringen är att de arbetat intensivt med det från första början, med tydlig arbetsfördelning och i samarbeten över gränserna. Region Västerbotten kunde utnyttja etablerade välfungerande system och rutiner för att snabbt komma i gång.

Start idag för ny artikelserie – Så följer vi upp SVF i cancervården

Start idag för ny artikelserie – Så följer vi upp SVF i cancervården

Nyheter   •   Feb 27, 2019 15:04 CET

När SVF-satsningen inleddes och den nationella uppföljningsmodellen mejslades fram fanns de som tvivlade på att det skulle gå att fånga väntetiderna så. Idag kan man följa hur väntetiderna i alla standardiserade vårdförlopp ser ut runt om i landet. Men det finns fortfarande frågetecken runt uppföljningen. Idag publiceras de två första delarna i en artikelserie om den nationella SVF-uppföljningen.

Tätare uppföljning av kvinnor med högrisk-HPV ska hejda ökad livmoderhalscancer

Nyheter   •   Dec 13, 2018 10:43 CET

Skyddseffekten för kvinnor som regelbundet tar gynekologiska cellprover med normalt provresultat har minskat något under senare år. Ett nytt vårdprogram håller på att införas i Sverige som kommer förbättra skyddet. Som en extra förebyggande åtgärd ska nu en tätare uppföljning av kvinnor med vissa typer av humant papillomvirus påbörjas för att bromsa den negativa utvecklingen.

Nationell kvalitetsgranskning av cellprover visar behov av åtgärder

Nationell kvalitetsgranskning av cellprover visar behov av åtgärder

Nyheter   •   Dec 03, 2018 16:00 CET

Insjuknandet i livmoderhalscancer har ökat i Sverige. För att hitta orsaken har alla landets 27 laboratorier ombetts genomföra förnyade granskningar av normala cellprov från kvinnor som senare fått livmoderhalscancer. Data från tjugotvå laboratorier visar att andelen prover som vid omgranskning uppgraderats från normalt till avvikande har ökat på senare år.